Followers

רשומות פופולריות

:My friends said

Monday, July 27, 2015

כל מי שמגיב דרך דיסקוס יכול לקבוע הגדרות כדי לקבל אך ורק את התגובות שממוענות אליו ספציפית (כמו שזה קורה בישרא). ככה:תלחצו על התמונה להגדלה.

נכנסים לעריכת פרופיל בדיסקוס. התראות אימייל. ומסמנים רק את שני הריבועים שבתמונה. הראשון מאפשר קבלת התראות והשני מגביל אותן להתראות שמתייחסות לתגובתכם בלבד.

עכשיו האחרים יכולים לרכל עליכם חופשי ואתם לא תדעו על כך.

0 comments:

Post a Comment

אשמח לקרוא מה אתם חושבים על מה שכתבתי.

Back to Top